הרחבה קהילתית בקיבוץ "פרוד".

משרדנו מטפל בהרחבה קהילתית בקיבוץ "פרוד".

משרדנו מייצג את קיבוץ פרוד ואת והאגודה הקהילתית בפרוד, בהקמת הרחבה קהילתית אשר היקפה המרבי הוא 138 יחידות.

ההרחבה נמצאת כיום בשלבי שיווק מתקדמים ובתים רבים בה מצויים בשלבי בנייה.

עם תחילת פעילותה של הקהילה השיתופית הקהילתית בפרוד נותן משרדנו שירותים משפטיים גם לאגודה הקהילתית

במכלול יחסיה עם הקיבוץ ועם הוועד המקומי.